AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας σε Διαιτολογικό Γραφείο

Ζητείται Γραμματέας σε Διαιτολόγικο Γραφείο – Λευκωσία

Προσόντα

 • Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, εχεμύθεια, διακριτικότητα και ευγένεια
 • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office (Word)
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν αλλά όχι αναγκαίο

Καθήκοντα

 • Γενικά γραμματειακά καθήκοντα
 • Προετοιμασία επιστολών
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Email)
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων
 • Διαχείριση ραντεβού
 • Filling εξετάσεων πελατών
 • Διαχείριση και είσπραξη από πελάτες
 • Επιμέλεια Γραφείου

Ωράριο:

Μερική Απασχόληση καθημερινά από τις 9:00 μέχρι 14:00 εκτός Τετάρτη και Σάββατο.

Email:  christina@nutristyle.com.cy