AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός/ Driver σε πρεσβεία

Ζητείται Οδηγός/ Driver σε πρεσβεία – Λευκωσία

Οδηγός/Driver

Ξένη διπλωματική αποστολή προκηρύσσει μια θέση με Καθήκοντα Οδηγού.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις:

-Λευκό Ποινικό Μητρώο

-Μόνιμος Κάτοικος Κύπρου

-Απολυτήριο Λυκείου

-Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

-Άδεια Οδήγησης

-Γνώσεις Μηχανολογίας Αυτοκινήτων και ικανότητα για μικρές επιδιορθώσεις θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

-Σχετική προϋπηρεσία επίσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

-Διαθεσιμότητα για εργασία απογευματινές και βραδινές ώρες ή/και κάποια Σαββατοκύριακα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως διαβατήριο/ ταυτότητα, άδεια παραμονής/εργασίας και όσα αναφέρονται παραπάνω, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ad.palembassy@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

_________________________________________________________________

Foreign Diplomatic Mission in the Republic of Cyprus is looking to employ a Driver.

Qualifications:

-Clear Criminal Record

-Permanent Residence in the Republic of Cyprus

-Certificate of Secondary Education

-Good knowledge of Greek and English Language

-Driving License

– Mechanic Skills and ability to help in minor repairs will be an advantage

-Previous Experience in the field will also be an advantage

-Available to work in the afternoons/ evenings or/and at the weekends

Interested candidates can send their CV accompanied with all the necessary supporting documents, such as
passport / ID, residence / work permit and all the documents mentioned above, electronically at ad.palembassy@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA