AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Θέσεις Εργασίας

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ EKTAKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Έκτακτου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης του Οργανισμού. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση της θέσης από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149,
Α11: €40.525, 42.164, 43.803,45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και
Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488,57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Περισσότερα εδώ

2.  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ EKTAKTOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης έκτακτου Λειτουργού Κάρτας Φιλάθλου για τις ανάγκες του Οργανισμού. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016- εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη στελέχωση μίας (1) θέσης (Κλ. Α8).

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α8: €3.882, 4.072, 4.261, 4.451, 4.651, 4.830, 5.020, 5.209, 5.149,
Α10: €5.433, 5.693, 5.953,6.212, 6.472, 6.732, 6.992, 7.251, 7.511 και
Α11: €6.423, 6.682, 6.942, 7.202, 7.721, 7.981,8.241, 8.500. (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA