AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα: Θέση Εργασίας

Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Θέση Λογιστικού Λειτουργού

Περισσότερα εδώ

Ο Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λογιστικού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του ΚΟΣΑΠΜ έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 6/3/2020 και ώρα 12:30.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA