AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Σύμβουλος Πελατολογίου – Απαιτούνται ικανότητες παρουσίασης και ευφράδεια λόγου – Προτεραιότητα σε άτομα με άμεση διαθεσιμότητα (μεγάλης περιόδου ανεργίας)

Ζητείται Σύμβουλος Πελατολογίου – Απαιτούνται ικανότητες παρουσίασης και ευφράδεια λόγου – Προτεραιότητα σε άτομα με άμεση διαθεσιμότητα (μεγάλης περιόδου ανεργίας) – Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος

Περιγραφή Θέσης
Ο Ρόλος και οι πληροφορίες της Θέσης:

Εξειδίκευση του Οργανισμού στον οποίο υπαγόμαστε σαν Κυπριακή εταιρία είναι οι ανθρωποκεντρικές καμπάνιες που στοχεύουν στην πλήρη ενημέρωση του υφιστάμενου και μελλοντικού μας πελατολογίου.
Η ενημέρωση αφορά την αξιολόγηση και την παρουσίαση μιας καινούργιας προσφοράς στους πελάτες μας.
Η εκμάθηση όσο αφορά το σύστημα πωλήσεων και ανάπτυξης γίνεται από την εταιρία με σκοπό την ευκολότερη προσαρμογή του υποψηφίου.
Το άνοιγμα της θέσης θα δώσει στον υποψήφιο την ικανότητα να εργαστεί σε ένα υγιές και νεανικό περιβάλλον με υψηλές κερδοφόρες αμοιβές που ανέρχονται έως και στα €1600.
Η θέση προσφέρεται μόνο για την πόλη της Λεμεσού και για άτομο με άμεση διαθεσιμότητα.

Κριτήρια Επιλογής:
Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα επιλέξει τον υποψήφιο που θα ξεχωρίσει με την δυναμικότητα και το επαγγελματικό του προφίλ. Η σοβαρότητα είναι το χαρακτηριστικό που χρειάζεται για την άμεση – καθημερινή επαφή με τους πελάτες μας.

Στηρίζουμε τα δικαιώματα σας όσο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δεχόμαστε όλες τις ηλεκτρονικές σας αιτήσεις:
i) Με ανανεωμένα στοιχεία στο βιογραφικό σημείωμα
ii) Με τηλέφωνο επικοινωνίας
iii) Με προώθηση πριν την 16/02/2020
iv) Με προώθηση στο campaigns.recruit.advertising@gmail.com

(AD-RR-1/100)