AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Odysseos Chartered Certified Accountants: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Ο Ελεγκτικός οίκος Odysseos Chartered Certified Accountants ζητά να προσλάβει γραμματέα για εργασία πλήρους απασχόλησης στην Λεμεσό.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Γνώσεις Microsoft Office
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστος και εχέμυθος χαρακτήρας
 • Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και προσαρμογής στον τρόπο λειτουργίας του γραφείου
Καθήκοντα:
 • Απάντηση κλήσεων,  διαχείριση αλληλογραφίας
 • Διευθέτηση συναντήσεων
 • Προετοιμασία και πληκτρολόγηση διαφόρων εγγράφων
 • Διαχείριση του αρχείου φακέλων
Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα για όλες τις αιτήσεις.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στο info@odysseosgroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Τηλ: 25342276

———————————————————————————————————-
 
Odysseos Chartered Certified Accountants seeks to employ a full-time secretary in Limassol.
 
Required qualifications:
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Excellent Knowledge of Greek and Adequate Knowledge of English language
 • Pleasant and discreet character
 • Ability to quickly learn and adapt to the organisational culture
Duties:
 • Answering calls, taking messages and handling correspondence.
 • Maintaining diaries and arranging appointments.
 • Typing and preparing reports.
 • Filing.
Full confidentiality will be maintained for all applications.

CV’s can be sent to info@odysseosgroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Tel: 25342276

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA