AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Υπεύθυνος/η Αποθήκης

PAP Medfical Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος/η Αποθήκης – Λεμεσός

Καθήκοντα:

 • Βασικός/ή χρήστης του Συστήματος Διαχείρισης Αποθήκης (WMS)
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της αποθήκης
 • Επιτήρηση και συμβολή στις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, ετοιμασίας παραγγελιών και διανομής
 • Ανάθεση και κατανομή εργασιών στους αποθηκάριους και διανομείς
 • Συνεχής επαφή με το τμήμα αγορών και πωλήσεων με σκοπό την εν καιρό πρόβλεψη αναγκών και πιθανών ελλείψεων των αποθεμάτων
 • Επίβλεψη της συντήρησης του εξοπλισμού
 • Διατήρηση της αποθήκης σε άρτια φυσική κατάσταση
 • Τήρηση και φύλαξη όλων των απαραίτητων σχετικών αρχείων
 • Μελέτη και συμμόρφωση με την νομοθεσία, για την αποθήκευση, διαχείριση υλικών και αποστολή φορτίων

Δεξιότητες και προσόντα:

 • Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Προηγούμενη πείρα στη χρήση Συστήματος Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) ή άλλου ERP, αποτελεί απαραίτητο προσόν
 • Προηγούμενη πείρα στη χρήση Συστήματος Ραφιών για παλέτες (Pallet Racking System), αποτελεί απαραίτητο προσόν
 • Η γνώση του προγράμματος SAP καθώς και άλλων συστημάτων πληροφορικής, που αφορούν την διαχείριση παραγγελιών, τιμολογίων και αποθεμάτων θεωρείτε επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικό οδήγησης Fork Lift
 • Καθαρή άδεια οδήγησης
 • Γνώση Η/Υ

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ταμείο προνοίας
 • 13ος μισθός

Πόλη εργασίας: Λεμεσός

Παρακαλώ, όπως στείλετε της αιτήσεις σας στο: maria.rodis@papmedical.com 

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA