AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας σε Ιατρείο

Ζητείται Γραμματέας σε Ιατρείο – Λευκωσία

Ζητείται γραμματέας για ιατρείο με μεγάλη ιδιωτική κλινική.

Προσόντα

• Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώσή της αγγλικής γλώσσας

• Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας

• Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, εχεμύθεια, διακριτηκότητα και ευγένεια

• Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office (Word)

• Πείρα σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν αλλά όχι αναγκαίο

Καθήκοντα

• Γενικά γραμματειακά καθήκοντα

• Προετοιμασία επιστολών

• Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Email) και ταχυδρομείου

• Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων

• Διαχείριση ραντεβού

• Διαχείριση ηλεκτρονικού και μη αρχείου ασθενών (ΓΕΣΥ και προγράμματος Ιατρείου)

• Filing εξετάσεων ασθενών

• Διαχείριση και είσπραξη από ασθενείς

• Επιμέλεια Ιατρείου/Γραφείου

Ωράριο:

Πλήρης ή Μερική Απσχόληση Πλήρης απασχόληση: Καθημερινά εκτός απογεύματος Πέμπτης και Σαββατοκυρίακου απο τις 8:00 μέχρι 13:00 και 16:00 μεχρι 19:00.

Μερική απασχόληση: Καθημερινά εκτός απογεύματος Πέμπτης και Σαββατοκυρίακου απο τις 8:00 μέχρι 13:30 ή 16:00 μέχρι 19:00.

Θα προσφερθεί εκπαίδευση στο ιατρικό σύστημα του ιατρείου (μόνο μερική και βασική διαχείριση του προγράμματος).

Απολαβές αναλόγως προσόντων. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο ακόλουθο Εmail: iatreio-gyn@outlook.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA