AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας

ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας – Πάφος

Η ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ, Εταιρεία μέλος του Ομίλου Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου ζητά να προσλάβει Προϊστάμενο/η Τμήματος Προετοιμασίας & Διανομής Παραγγελιών .

Κύρια Καθήκοντα / Ευθύνες:

 • Διευθύνει, εκπαιδεύει, αξιολογεί και προγραμματίζει τις εργασίες στο προσωπικό του τμήματος.
 • Επιλύει τα καθημερινά προβλήματα στο χώρο της δραστηριότητας του.
 • Παρακολουθεί την παραγωγικότητα και την ποιότητα της υπηρεσίας και αναλύει τις διαφορές.
 • Εξασφαλίζει το σεβασμό και την τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
 • Είναι ο μεσολαβητής μεταξύ των υφισταμένων του και του Διευθυντή Κέντρου Διανομής.
 • Εξασφαλίζει την σωστή οργάνωση του χώρου εργασίας.
 • Δημιουργεί διορθωτικά μέτρα όταν η λειτουργία δεν έχει την απόδοση που έχει σχεδιαστεί.
 • Ελέγχει την ακρίβεια των αποθεμάτων.
 • Πετυχαίνει τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Διευθυντή Κέντρου Διανομής.
 • Εισηγείται στην Γενική Διεύθυνση του πλάνα δράσης που βελτιώνουν την απόδοση του τμήματος.
 • Βεβαιώνεται για την τήρηση του πλάνου περάτωσης, φόρτωσης, δρομολόγησης και διανομής των παραγγελιών καθημερινά όπως έχει διαμορφωθεί από τον Διευθυντή Κέντρου Διανομής.
 • Διερευνά όλα τα λάθη που έχουν γίνει στις παραγγελίες καθημερινά, τις διαφοροποιήσεις στις συλλεγμένες γραμμές παραγγελιών σε σχέση με αυτές που απέστειλαν οι πελάτες.
 • Επιβλέπει και βεβαιώνεται για την άψογη συσκευασία των παραγγελιών.
 • Ελέγχει όλη την διαδικασία διανομής, τους οδηγούς, τα θέματα που προκύπτουν τόσο με τις παραδόσεις όσο και με τα μέσα μεταφοράς.
 • Συντονίζει την διαδικασία αναπλήρωσης του αποθέματος στις θέσεις διαλογής με στόχο καθημερινά να μην υπάρχει καθυστέρηση στην διαδικασία συλλογής παραγγελιών.
 • Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή Κέντρου Διανομής.

Απαιτούμενα Προσόντα / Ικανότητες:

 • Πτυχίο κατεύθυνσης Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων με επιθυμητή ειδίκευση σε Logistics & Operations Management (θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα).
 • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή σε τμήμα προμηθειών ή διαχείρισης αποθεμάτων εμπορεύσιμων προϊόντων .
 • Βασική γνώση μηχανογραφικού συστήματος αποθηκών (ERP-WMS)
 • Βασικές γνώσεις Logistics (ABC κατάταξη, οργάνωση των θέσεων picking, κανόνες αποθήκευσης κτλ).

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 28/02/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@kedifap.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA