AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

PFA Cyprus Holiday Homes Ltd: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Πάφος

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Ενημέρωση λογιστικών προγραμμάτων με τιμολόγια, αποδείξεις εισπράξεων, πληρωμών, ετοιμασία λογιστικών καταστάσεων και πινάκων, έκδοση επιταγών,πληρωμές μισθολογίου, παρακολούθηση καθολικού πιστωτών και χρεωστών, παρακολούθηση διαθεσίμων, ετοιμασία λογιστικών καταστάσεων κλπ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση λογιστική Χρηματοδότηση,
  • Λογιστική  HIGHER LCCΙ , Επαγγελματικός  τίτλος ACCA θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Γνώση και χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Word Processing Spreadsheets, Word , Excel, Power Point etc)

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Αναλόγως προσόντων και πείρας, συνεχής εκπαίδευση εντός και εκτός του χώρου εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EMAIL:  hr@pfa.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

ΤΗΛ . 26960067, 26935828 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA