AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Green Properties Land Developers: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου πολιτικού μηχανικού
  • Εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ
  • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Συνέπεια
  • Όρεξη για εργασία

Αρμοδιότητες:

  • Επίβλεψη και συντονισμός εργασιών εργοταξίου
  • Επιμέτρηση ποσοτήτων
  • Έλεγχος στατικών σχεδίων
  • Ανάλυση κοστολογίων

Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο email: mgova@greenproperties.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις χρήζουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA