AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Επιστάτης Οικοδομικών Έργων

Alpha Ioannou Construction (Πάφος): Ζητείται Επιστάτης Οικοδομικών Έργων – Λεμεσός και Πάφος

Η εργοληπτική εταιρεία Alpha Ioannou Construction (Πάφος) ζητά για άμεση πρόσληψη στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • 5 χρόνια τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Ακεραιότητα Χαρακτήρα
  • Οργανωτικές Ικανότητες

Καθήκοντα:

  • Συντονισμός και επίβλεψη εργασιών
  • Έλεγχος Υπεργολάβων
  • Έλεγχος Παραλαβής Υλικών
  • Επίλυση προβλημάτων εργοταξίου
  • Τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
  • Έλεγχος ποιότητας εργασιών
  • Εφαρμογή / Υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 99685807 ή να στείλουν πλήρες βιογραφικό στο a.ioannoultd@cytanet.com.cy