AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διευθυντής/τρια Ξενοδοχείου

Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd: Ζητείται Διευθυντής/τρια Ξενοδοχείου – Λάρνακα

Ζητείται Διευθυντής/τρια για το ξενοδοχείο Lordos Beach 4* στην Λάρνακα.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακή Σχολής.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε διευθυντική θέση σε ποιοτικά ξενοδοχεία.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση και σχεδιασμός Πωλήσεων και Προώθησης και δημιουργία στρατηγικής ανάπτυξης.
 • Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, διοίκησης, ανάθεσης, συντονισμού και ελέγχου.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και ικανότητα πρόβλεψης επιχειρησιακών κινδύνων.
 • Υψηλό επίπεδο έφεσης για εξυπηρέτηση πελατών και άμεση διαχείριση προβλημάτων τους
 • Άριστη αντίληψη ποιότητας και υψηλή αισθητική για το Ξενοδοχειακό περιβάλλον.
 • Γνώση χρήσης βασικών Λογισμικών.

Κύρια καθήκοντα

 • Άριστη συνεχής διαχείριση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργή ενασχόληση με την στρατηγική ανάπτυξη με έμφαση στο σχεδιασμό Πωλήσεων και Προώθησης.
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων προϋπολογισμών με την Διοίκηση.
 • Διαχείριση όλων των ξενοδοχειακών λειτουργιών με στόχο την διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και πλήρους ικανοποίησης των πελατών.
 • Ανάπτυξη, παρακολούθηση και έλεγχος της σωστής λειτουργία των τμημάτων.
 • Αξιολόγηση και ανάθεση καθηκόντων στους υφιστάμενους του.

Προσφέρεται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.
 • Εξαιρετικό επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Προοπτικές για περαιτέρω ανέλιξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο enicolaou@lordos.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 31/01/2020.

Η Εταιρεία τηρεί όλους τους κανονισμούς Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού και διακριτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA