AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού  Η΄: Θέση Εργασίας

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού  Η΄: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

ΣΧΟΛΕΙΟ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Η΄ (ΚΒ)
Διεύθυνση: Ψηλορείτου Ομονοια, Τ.Κ. 3048
Τηλέφωνο: 25692640
Τηλεομοιότυπο: 25692645

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

Το Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού  Η΄ προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 03/02/2020 μέχρι 10/04/2020 για  188 διδακτικές περιόδους.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου.

Ως επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί:

  • Πτυχίο Ψυχολογίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 27/01/2020 στο e-mail: dim-lemesos8-kb-lem@schools.ac.cy. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40′). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA