AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

ΕΤΑΠ Λευκωσίας: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λευκωσία

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας, η οποία δραστηριοποιείται στο τομέα της ανάπτυξης και προβολής δράσεων του τουρισμού, ζητά να προσλάβει Διοικητικό Λειτουργό.

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα του Λειτουργού μεταξύ άλλων είναι να:

 • Παρέχει υποστήριξη για τον προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
 • Συμβάλλει στην ετοιμασία και υλοποίηση της στρατηγικής Τουρισμού της Εταιρείας
 • Αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων και σεμιναρίων
 • Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει οποιεσδήποτε ενέργειες σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα ακόλουθα θέματα: Τουρισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Δημοσιογραφία /Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Εμπειρία σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα της θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση και διαχείριση λογαριασμών και περιεχομένου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι απαραίτητη
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Μεθοδικό άτομο με ικανότητες συντονισμού, οργάνωσης και προγραμματισμού,
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (πχ. Microsoft Office, Internet, E-mail, κλπ)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας προφορικά και γραπτά
 • Γνώση διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα θεωρηθεί επιπλέον πλεονέκτημα

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος μέχρι την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο reception@ncci.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA