AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Frou Frou Group: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Υπεύθυνη θέση για άτομο με καλές γνώσεις Excel, Word και καθηκόντων γραμματέως.

Τα υποψήφια άτομα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου με καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, κάτοικοι Λευκωσίας.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα επιλεγεί θα τύχει εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 31/01/2020 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ. 22835950e-mail: info@froufrou.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA