AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Chr. Mavromatis (Pumps) Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία 

Η εταιρεία Chr. Mavromatis (pumps) Ltd, με έδρα τη Λευκωσία, ζητά για άμεση πρόσληψη γραμματέα.

Καθήκοντα:

 • Αρχειοθέτηση
 • Γραμματειακή υποστήριξη των διευθυντών της εταιρείας
 • Υποδοχή και φιλοξενία των επισκεπτών
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Φροντίδα για την ευταξία του γραφείου και για την εύρυθμη λειτουργία του
 • Σύνταξη απλών επιστολών, αποστολή fax και email
 • Παραγγελίες αναλώσιμων γραφείου

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Πρόσχαρος και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση και βελτίωση

Αποστολή βιογραφικού στο email: recruitment@mavromatis-pumps.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 26/01/2020

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA