AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Ιδιαιτέρα Γραμματέας σε Ιατρείο

Veincare Clinic: Ζητείται Ιδιαιτέρα Γραμματέας σε Ιατρείο – Λευκωσία 

Ζητείται ιδιαιτέρα γραμματέας για ιατρείο εντός μεγάλης κλινικής της Λευκωσίας.

Προσόντα

-Σχετικός τίτλος σπουδών
-Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
-Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητα επικοινωνίας
-Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
-Πείρα σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα

-Προετοιμασία επιστολών
-Γενικά γραμματειακά καθήκοντα
-Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Email) και ταχυδρομείου
-Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων – ραντεβού
-Διαχείριση ηλεκτρονικού και μη αρχείου ασθενών
-Εισπράξεις από ασθενείς
-Επιμέλεια Ιατρείου/Γραφείου

Ωράριο: Πλήρης ή Μερική Απασχόληση

***Μισθός αναλόγως προσόντων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πιο κάτω διεύθυνση:

conkouyialis@yahoo.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA