AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Θέσεις Εργασίας

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα

1.  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ – 1 θέση – Περισσότερα εδώ

2.  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – 1 θέση – Περισσότερα εδώ

3.  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) – 2 θέσεις – Περισσότερα εδώ

Υποβολή Αιτήσεων:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το καθορισμένο έντυπο αίτησης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων
Λάρνακας που είναι διαθέσιμο στα γραφεία του Συμβουλίου, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου
www.lsdb.org.cy. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίδονται στα γραφεία του Συμβουλίου στη διεύθυνση Γωνία Ήρας & Φώτη Κόντογλου, 6057 Λάρνακα, 1ος όροφος, στην κα Εύα Βούρκα.
3. Οι αιτητές με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλουν δικαίωμα εξέτασης €30,00 περιλαμβανομένου ΦΠΑ πληρωτέο σε μετρητά στο Λογιστήριο του ΣΑΛ. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
4. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14:00 της Παρασκευής 7/2/2020.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA