AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

MPM Michael & Partners Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Καθήκοντα Γραμματέας σε Λογιστικό, Ελεγκτικό γραφείο
 • Διαχείριση τηλεφωνημάτων
 • Οργάνωση γραφείου και αρχειοθέτηση
 • Χρήση Η/Υ
 • Είσπραξη και έκδοση τιμολογίων
 • Ενημερώσεις πελατών
 • Εργασίες και καταχωρίσεις εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης
 • Υπεύθυνο άτομο με ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα
Προηγούμενη πείρα θα θεωρείτε επιπρόσθετο προσόν.
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email mpm@mpmauditors.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99598268

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA