AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Γραμματειακού Λειτουργού στο γραφείο του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου στη Λευκωσία. Η θέση είναι πλήρης απασχόλησης (38 ώρες την εβδομάδα).

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση αρχείων και μητρώων, καταχώρηση και αποστολή αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση επιστολών κ.λ.π. Καθήκοντα ταμία του Συνδέσμου περιλαμβανομένης της είσπραξης συνδρομών, εσόδων από διάφορες εκδηλώσεις και άλλων εσόδων και τη διενέργεια πληρωμών. Τη διεκπεραίωση των διαφόρων δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Εκτελεί και εξωτερικής φύσεως εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδέσμου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

1) Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (3 έτη/ Ανώτερο Δίπλωμα)
2) Γνώσεις λογιστικής
3) Σχετική εμπειρία
4) Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
5) Άριστη γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office),διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία
7) Οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία, ομαδικότητα, και διαπροσωπικές ικανότητες.
8) Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας.
9 ) Ειδική εκπαίδευση σε θέματα αρχείου αποτελεί πλεονέκτημα.

Μισθός:

Αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο οίκημα του Συνδέσμου στη Λευκωσία, στο φαξ: 22428288 ή ηλεκτρονικά στο email: cyplar@cytanet.com.cy, με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”, το αργότερο μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2020 και να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των σχετικών προσόντων.

*Θα προτιμηθεί η εργοδότηση ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις βάση του σχεδίου: «Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις» (http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/BD9CDD9FE8DA4ED7C22583FC00289773?OpenDocument)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποταθούν στο οίκημα του Συνδέσμου στο τηλ: 22428285.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA