AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’: Θέση Εργασίας

Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Το Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ΄ με την έγκριση και τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ προκηρύσσει θέση για άμεση πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2020, για 5 διδακτικές περιόδους την ημέρα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Παιδαγωγική κατάρτιση
  • Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παραδώσουν ιδιοχείρως το βιογραφικό τους σημείωμα στο Σχολείο ή να το αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σχολείου dim-ypsonas3-lem@schools.ac.cy , με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020.

Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5(πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40΄). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του Σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το Σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA