AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

CNP Ασφαλιστική: Θέση Εργασίας

CNP Ασφαλιστική: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο και μέλος του διεθνούς ασφαλιστικού κολοσσού CNP ASSURANCES, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της, επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα της με άτομο δυναμικό και φιλόδοξο για τη θέση Λειτουργού Αποδοχής Κινδύνων, Επαρχία Λεμεσού. 


Κύρια Καθήκοντα Θέσης:

 • Αξιολόγηση νέων προτάσεων και τροποποιήσεων Ασφαλιστικών Συμβολαίων
 • Καταχωρήσεις στο ηλεκτονικό σύστημα/ έλεγχοι καταχωρήσεων/εκδόσεις νέων συμβολαίων/ τροποποιήσεων και διανομή τους στο Δίκτυο Πωλήσεων.
 • Ετοιμασία προσφορών
 • Εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών
 • Διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του τμήματος Αποδοχής Κινδύνων

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης με βαθμό 17/20 ή ισότιμο βαθμό σχολών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα συναφές με Ασφαλιστικά/Χρηματοοικονομικά/Μαθηματικών/Μηχανολογίας
 • Εξαίρετη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή επικοινωνία
 • Πολύ καλή γνώση της τεχνολογίας

Πρόσθετα Προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία στις Ασφαλίσεις Γενικού Κλάδου.

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Απαραίτητες Ικανότητες:

 • Πολύ καλή διαπροσωπική επικοινωνία
 • Πολύ καλή διαπραγματευτική ικανότητα
 • Δυναμισμός και αντοχή
 • Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές και ικανότητα να εργαστεί τόσο ατομικά όσο και σε ομάδα
 • Μεθοδικότητα και πολύ καλός διοικητικός προγραμματισμός

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα ελκυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγεματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

Θα γίνει επιογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 24/01/2020.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA