AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Γερίου: Θέση εργασίας

Σχολική Εφορεία Γερίου: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 1 (μίας) κενής θέσης Σχολικού Συνοδού για το Β Δημοτικό Σχολείο Γερίου.

Η εργοδότηση θα είναι άμεση και καθ’ όλη τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετή πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο. Δίπλωμα ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογίας ή Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Αποκλείονται πρόσωπα α’ και β’ βαθμού συγγένειας προς τα παιδιά που θα εξυπηρετούνται.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορουν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Γερίου, Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι, και στο τηλέφωνο: 22467332.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, στις 10:00 π.μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA