AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α: Θέση Εργασίας

Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Το  Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α)  ζητά  να προσλάβει  άτομο σε πλήρη  απασχόληση  για το Τμήμα Marketing  και  Επικοινωνίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  με  κατεύθυνση  στον  τομέα του Marketing
  • Kαλή διαχείριση των Social Media
  • Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού secretary@kenthea.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” και στο τηλέφωνο 22385588.

Τα ενδιαφέρομενα άτομα καλούνται όπως αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, βιογραφικό σημείωμα και διπλώματα προσόντων εκπαίδευσης και γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Παρακαλώ όπως τα σχετικά έντυπα αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 31/01/2020

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA