AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Θέση Εργασίας

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Προϊσταμένου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:

Κλίμακα 5Α : €41.469, €43.542, €45.616, €47.689, €49.763, €51.836, €53.910, €55.983, €58.057, €60.130, €62.204,

€64.277, €66.351. Στη μισθοδοσία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί και επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Περισσότερα εδώ

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή , 10 Ιανουαρίου 2020, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA