AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης

M.Papapetrou Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λευκωσία

Καθήκοντα 

  • Βοηθός φορτηγού σε διανομές προιόντων
  • Φορτοεκφορτώσεις και Συγύρισμα παραλαβών
  • Ετοιμασία παραγγελιών
  • Διανομές προιόντων σε πελάτες

Απαιτούμενα προσόντα 

  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Άδεια οδηγού
  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Δυνατότητα να εργάζεται ατομικά και ομαδικά
  • Πενθήμερος εργασία / 13ος μισθός

Οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν βιογραφικό στο e-mail papapetrou@primetel.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  ή fax 22439638

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA