AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πελέτικο Λτδ: Θέση Εργασίας

Πελέτικο Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Εργάτης/τρια Αποθήκης

Ο Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής χρωμάτων,  βερνικιών και δομικών υλικών στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει έμπειρο στέλεχος με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα για τη θέση Εργάτης/τρια Αποθήκης, στην Αποθήκη Λευκωσίας, στα Λατσιά.

Γενικά καθήκοντα και ευθύνες:

  • Διαχωρισμός παραγγελιών μέσω Φορητού Τερματικού WMS
  • Ανατροφοδοσία ραφιών
  • Φορτοεκφορτώσεις
  • Γενικά καθήκοντα αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Τουλάχιστο 2 χρόνια πείρα σε αποθήκη
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Γνώση του συστήματος Συλλογής Παραγγελιών WMS
  • Γνώση χειρισμού Περονοφόρου Οχήματος (Forklift)

 Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, αναλόγως των προσόντων και της επαγγελματικής πείρας.

Αιτήσεις

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mmina@peletico.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2020

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ, Τ.Θ. 21326, 1506 Λευκωσία

Τηλ. 22482265  Φαξ: 22481757

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA