AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας – 2 άτομα

Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας – 2 άτομα – Λάρνακα

Η  εταιρεία μας επιθυμεί να αναπτύξει συνεργασία με 2 άτομα, τα οποία θα ξεκινήσουν από το αρχικό στάδιο της εταιρείας, ούτως ώστε να προαχθούν βάση κριτηρίων σε υποδιευθυντική και διευθυντική θέση, με τελικό σκοπό την ανάπτυξη και σε άλλες χώρες.

Τα άτομα αυτά θα αξιολογηθούν με βάση την προσπάθεια τους και την πραγματική θέληση τους για ανάπτυξη, με βάση το σύστημα και την φιλοσοφία της εταιρείας. Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη, δίνεται εκπαίδευση.

Η διευθύντρια δίνει την ευκαιρία σε 2 νέους/ες  για ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας και καριέρας.
Η αξιολόγηση θα γίνει σε 2 φάσεις, θεωρητικού και πρακτικού επιπέδου, σε συγκεκριμένη περίοδο που θα προγραμματιστεί από την εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο :   larnacarecruiters@gmail.com

(AD-F-29)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA