AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Νομικός Οίκος Γ. Λεοντίου Δ.Ε.Π.Ε.: ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Ο Νομικός Οίκος Γ. Λεοντίου Δ.Ε.Π.Ε., δέχεται αιτήσεις για κάλυψη θέσεως Γραμματέως.

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Πτυχίο σε Γραμματειακές Σπουδές

2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο

3. Γνώση ελληνικής και αγγλικής δακτυλογραφίας και

4. Πολύ καλή χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραμμάτων (όπως MicrosoftWord, Excel, Outlook).

Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και οποιαδήποτε σχετικά πιστοποιητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση leontiou@leontioulaw.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA