AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Michael Chambers & Co LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η δικηγορική εταιρεία Michael Chambers & Co LLC, ζητεί να προσλάβει γραμματέα για τα  γραφεία της στη Λεμεσό.

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να κατέχει τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών ή/και προηγούμενη απασχόληση σε συναφή κλάδο θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.(World, Outllok, Excel, Internet)
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός.
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Επικοινωνία με πελάτες.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τη πιο πάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση fani.stavrou@chambers.law με την ένδειξη «ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ANERGOSJOBS.COM».

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25819966.

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.