AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Καθαριστής/ Καθαρίστρια

The G C School of Careers Ltd: Ζητείται Καθαριστής/ Καθαρίστρια – Λευκωσία

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και εργατικότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και συνέπεια στον χώρο εργασίας
  • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας

Καθήκοντα:

  • Καθαρισμός στους χώρους του σχολείου

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συνοδεύσουν την αίτηση τους με τα ακόλουθα έγγραφα:

1.      Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

2.      Συστατική επιστολή από προηγούμενη εργασία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Έλενα Σχίζα στο τηλέφωνο 22464400

Οι αιτήσεις μπορούν να να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eschiza@gcsc.ac.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” το αργότερο μέχρι τις 21/01/2020.

Αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA