AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Rekanox Holdings Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η εταιρεία Rekanox Holdings Ltd, με έδρα την Λευκωσία, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό, για την επαρχία Λεμεσού.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού και μέλος ΕΤΕΚ
  • Προυπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνων σε εργοτάξια
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Απαραίτητη γνώση AutoCad
  • Διοικητικές Ικανότητες, Ομαδικότητα, Υπευθυνότητα

Καθήκοντα

  • Γενικός Συντονισμός και διαχείριση Εργοταξίων
  • Παρακολούθηση οικονομικού προυπολογισμού έργου
  • Συντονισμός προμηθευτών, υπεργολάβων και έλεγχος ποιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email: info@rekanox.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA