AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Καθήκοντα:

 • Υποδοχή επισκεπτών
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και αλληλογραφίας
 • Γραμματειακή υποστήριξη στον Γενικό Διευθυντή
 • Λογιστική διαχείριση & αρχειοθέτηση τιμολογίων, πληρωμών, αποδείξεων κλπ
 • Διαχείριση παραγγελιών για γραφική ύλη και αναλώσιμα
 • Μέριμνα για την καθαριότητα & εύρυθμη λειτουργία του γραφείου
 • Διεκπεραίωση συναφών γραμματειακών καθηκόντων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Εμπειρία σε λογιστική & τήρηση βιβλίων (book-keeping)
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Πολύ καλή διαχείριση χρόνου
 • Επικοινωνιακή & ευχάριστη προσωπικότητα

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων
 • Διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο careers@synthesis-center.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” έως τις 13 Ιανουαρίου 2020

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA