AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Andreas S. Angelides LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Θέση γραμματέως – Ανδρέα Σ. Αγγελίδη δ.ε.π.ε.

 Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη προηγούμενη πείρα στην θέση γραμματέως σε δικηγορικό γραφείο τουλάχιστο 2 χρόνια
 • Δίπλωμα στις γραμματειακές σπουδές απαραίτητα
 • Πολύ Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εξαίρετη γνώση δακτυλογραφίας
 • Οργανωτικές ικανότητες, ευφράδεια λόγου, δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια.
 • Γνώσεις στενογραφίας θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

 • Δακτυλογραφία
 • Filing
 • Τηλέφωνα
 • Εξυπηρέτηση και Ενημέρωση πελατών κ.α

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Βιογραφικά που δε θα πληρούν τα πιο πάνω 1 και 2 παρακαλώ όπως μην αποστέλλονται γιατί θα απορρίπτονται αμέσως.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται με email στην ακόλουθη διεύθυνση:    angelideslaw@hotmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA