AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λεμεσού: Θέση Εργασίας

Δήμος Λεμεσού: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Λειτουργό Προσφορών).

Η θέση είναι πρώτου διορισμού ενώ η κλίμακα είναι Α8-10-11. Περισσότερα εδώ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, 2020 και ώρα 14.00
Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25884332 / 25884327 .

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA