AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΕΒΕ: Θέση Εργασίας

ΚΕΒΕ: Θέση Εργασίας – Βρυξέλλες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ζητά να προσλάβει συνεργάτη για στελέχωση του Γραφείου του στις Βρυξέλλες που Θα στεγάζεται στο κτήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου. Το Γραφείο προγραμματίζεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2020.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Να εκπροσωπεί και να λαμβάνει μέρος στις συνεδρίες των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανισμών στους οποίους εκπροσωπείται το ΚΕΒΕ στις Βρυξέλλες, προωθώντας ενεργά τις Θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.
 • Να διενεργεί επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σε Θέματα που εμπίπτουν στους τομείς ενασχό-λησης του ΚΕΒΕ.
 • Να διενεργεί επαφές με τα γραφεία άλλων Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες για Θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Να παρέχει πληροφόρηση στη Διεύθυνση του ΚΕΒΕ για σημαντικά θέματα και πολιτικές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, ως επίσης και για ευρωπαϊκά προγράμματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις.
 • Να υποβάλλει εισηγήσεις στη Διεύθυνση του ΚΕΒΕ για την αποτελεσματικότερη προβολή των θέσεων του ΚΕΒΕ στις Βρυξέλλες και τις σχετικές ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται.
 • Να συμμετέχει στη διαμόρφωση των σχετικών θέσεων του ΚΕΒΕ.
 • Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Δημοσιογραφία ή άλλο σχετικό θέμα (Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ο οποίος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Καλή γνώση της γαλλικής ή/και γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Ψηφιακές δεξιότητες και ιδιαίτερα καλή γνώση της επεξεργασίας κειμένων, ηλεκτρονικών φύλλων και παρουσιάσεων.
 • Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
 • Γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα του κοινοτικού κεκτημένου που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Γ. ΑΠΟΛΑΒΕΣ:
Απολαβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Προσφέρεται επίσης και η δυνατότητα μερικής απασχόλησης.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: president@ccci.org.cy μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2019.
 • Όλες οι αιτήσεις θα τηρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
 • Οι αιτητές που θα κριθεί πως πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη και αξιολόγηση στη Λευκωσία αλλά και πιθανόν στις Βρυξέλλες αν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS