AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Αρχιτέκτονες

Kythreotis Architects: Ζητούνται Αρχιτέκτονες – Λευκωσία

Αρχιτεκτονικό γραφείο ζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονες.

Επάγγελμα/ Κλάδος:
Αρχιτεκτονικής

Τίτλος θέσης:
Αρχιτέκτονας

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

• Αρχιτέκτονας με εμπειρία μεταξύ 2 – 5 χρόνων, ο οποίος να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ και να έχει γνώση στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων και στη διεκπεραίωση μελετών εφαρμογής.

• Αρχιτέκτονας με εμπειρία 5 χρόνων και άνω, ο οποίος να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ και να έχει γνώση στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων και εμπειρία στη διεκπεραίωση μελετών εφαρμογής.

• Αρχιτέκτονας με εμπειρία 10 χρόνων και άνω, ο οποίος να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ και να έχει γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, γνώση των Πολεοδομικών Κανονισμών, εμπειρία στην διεκπεραίωση μελετών εφαρμογής και στη διαχείριση έργων κατά την διάρκεια της κατασκευής τους.

Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα και δείγμα της δουλείας τους, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση charilaos@kythreotisarchitects.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Profession:
Architecture

Job Title:

Architect

Required Qualifications and Experience:
• Architect with 2-5 years’ experience, registered with ETEK and with good knowledge of CAD programmes and construction detailing

• Architect with at least 5 years’ experience, registered with ETEK and with good knowledge of CAD programmes, construction detailing and relevant site experience.

• Architect with at least 10 years’ experience, registered with ETEK with good knowledge of CAD programmes and planning regulations and experience in construction detailing, contract management and site supervision.

Submission of Applications :

Interested candidates should submit their CV and portfolio in electronic format (pdf) to charilaos@kythreotisarchitects.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA