AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

D. S. Demetriou Enterprises Ltd: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Η εταιρεία D.S. DEMETRIOU ENTERPRISES LTD αντιπρόσωποι  και διανομείς επώνυμων μαρκών γυαλιών ηλίου και οπτικών ειδών με έδρα την Λευκωσία επιθυμεί να εντάξει  στο δυναμικό της υπάλληλο
λογιστηρίου.

Καθήκοντα

•        Καταχώρηση και διεκπεραίωση λογιστικών πράξεων και εργασιών λογιστηρίου

•        Τήρηση και συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτών

•        Καταχώρηση / αρχειοθέτηση εγγράφων και τήρηση αρχείων

•        Εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων που δυνατόν να ανατίθενται

Απαιτούμενα προσόντα

•        Απόφοιτος πανεπιστημίου στην Λογιστική ή/και  Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις Λογιστικής Ανωτέρου Επιπέδου (ΗΙGHER) του Εμπορικού  & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή Δίπλωμα  Λογιστικής C.A.T ( Certified Accounting Technician )

•        Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

•        Γνώσεις χρήσης Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων

•        Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση

•        Γνώσεις λογισμικού SAP θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο
jobs@dsdemetriou.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία θα ανταποκριθεί μόνο προς τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA