AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Aramex Cyprus: Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

Aramex Cyprus: Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

WE ARE HIRING!!!!

Larnaca:

 • Hub Operator
 • Logistics Operator
 • Customer Service
 • Courier

Limassol:

 • Accountant
 • Courier
 • Operator
 • Customer Service

Paphos:

 • Courier

Nicosia:

 • Customer Service
 • Operator
 • Courier

 

Send us your CV:

ALL_NIC_HR@aramex.com

77771700