AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Διευθυντές Υπεραγοράς Παγκύπρια

POP Life Supermarkets: Ζητούνται Διευθυντές Υπεραγοράς – Παγκύπρια

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες

 • Αποτελεσματική οργάνωση του καταστήματος σε όλα τα τμήματα
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Καταχώρηση παραγγελιών τόσο κεντρικά, όσο και σε πωλητές εγχώριων προμηθευτών
 • Οργάνωση και επίβλεψη της εμφάνισης των ραφιών (merchandising) με γνώμονα την εποχικότητα και τα φυλλάδια προσφορών
 • Αποτελεσματική επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας
 • Τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας όσων αφορά παραλαβή εμπορευμάτων, service προϊόντων, επιστροφές κλπ.
 • Διαχείριση και αποτελεσματική επικοινωνία με το προσωπικό για καλύτερη οργάνωση των εργασιών και για καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Εισαγωγή και εκπαίδευση νέου προσωπικού σε συνεργασία με το τμήμα προσωπικού
 • Αξιολογήσεις προσωπικού
 • Διασφάλιση λειτουργίας του καταστήματος με βάση τις οδηγίες και      υποδείξεις του λειτουργού ασφάλειας και υγείας
 • Διασφάλιση καθαριότητας και τακτοποίησης του καταστήματος
 • Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από την διεύθυνση.

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια σε παρόμοια θέση στον τομέα λιανικού εμπορίου τροφίμων ή άλλο κλάδο συναφή με τα καθήκοντα της θέσης.

 • Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και ευελιξίας
 • Δεξιότητες οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα με επαγγελματικό ήθος
 • Δεξιότητες εκπαίδευσης και καθοδήγησης προσωπικού
 • Άριστες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Άτομο με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Παρακαλούμε όπως, όσοι ενδιαφέρονται, αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο φαξ 22445584 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@poplife.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”