AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας / Διαχειριστής Γραφείου

Pissis Ltd: Ζητείται Γραμματέας / Διαχειριστής Γραφείου – Λευκωσία

Προσόντα:
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 χρόνια στην ίδια ή παρόμοια εργασία
 • Εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώση του Office Word, Excel και λογιστικού προγράμματος
 • Καλή επικοινωνία, εξυπηρέτηση πελατών και δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων.
 • Ικανότητα ηρεμίας και διακριτικότητας υπό πίεση
 • Δεξιότητες ομαδικής εργασίας
 • Οργάνωση και ικανότητα διαχείρισης του χρόνου
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα να παίρνει πρωτοβουλίες
 • Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
Επιπλέον Προσόντα:
 •  LCCI Higher Accounting Certificate
Καθήκοντα:
 • Εκτέλεση λογιστικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης και παρακολούθησης πληρωμών πελατών
 • Συντονισμός παράδοσης των έτοιμων παραγγελιών
 • Παραγγελία υλικών για την παραγωγή και παρακολούθηση αυτών
 • Γραφειακά καθήκοντα, απάντηση κλήσεων, απάντηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την προετοιμασία εγγράφων
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος παραγωγής
Ώρες εργασίας:
Δευτέρα-Παρασκευή | 08:00-16:30
Στοιχεία επικοινωνίας
sales@pissis.com & margarita@pissis.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
+3572232198