AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο: Θέση Εργασίας

Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο: Θέση Εργασίας – Λεμεσός, Πάφος

Εξωτερικός Πωλητής/τρια

Ο Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής χρωμάτων, βερνικιών και δομικών υλικών στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει έμπειρο στέλεχος με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα για τη θέση του Εξωτερικού Πωλητή για προώθηση των προϊόντων του, για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.

Γενικά καθήκοντα και ευθύνες:

 • Προωθεί τα προϊόντα του Ομίλου σε υφιστάμενους και νέους πελάτες
 • Παρακολούθηση και επίτευξη στόχου πωλήσεων
 • Παρακολούθηση τάσεων και αναγκών της αγοράς
 • Συνεργασία επί καθημερινής βάσεως με όλα τα τμήματα της εταιρείας, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των πωλήσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Τουλάχιστο 3 χρόνια πείρα σε πωλήσεις
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα οργάνωσης, ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, αναλόγως των προσόντων και της επαγγελματικής πείρας.

Αιτήσεις:

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: peletico@peletico.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ, Τ.Θ. 21326, 1506 Λευκωσία

Τηλ. 22482265  Φαξ:  22481757

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA