AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Στροβόλου: 16 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Στροβόλου: 16 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων εργατών:

(α) 12 θέσεων Εργατών αποκλειστικά για τα σκύβαλα
(Κλίμακα μισθοδοσίας Δ6 – Μεικτός Μηνιαίος Μισθός €1.291,92)

(β) 4 θέσεων Εργατών γενικών καθηκόντων
(Κλίμακα μισθοδοσίας Δ5 Μεικτός Μηνιαίος Μισθός €1.215,86)

Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα εργαστούν για δοκιμαστική περίοδο 12 μηνών και αν οι υπηρεσίες τους κριθούν ικανοποιητικές, θα μονιμοποιηθούν.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πάνω σε έντυπο που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών), Λεωφ Στροβόλου 100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από  την ιστοσελίδα του Δήμου https://www.strovolos.org.cy, στην κατηγορία «ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» εδώ και να το παραδώσουν στα γραφεία του Δήμου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA