AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Σχολική Εφορεία Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας: Ζητείται Γραμματειακό Προσωπικό –

Σχολική Εφορεία Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας: Ζητείται Γραμματειακό Προσωπικό – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μιας κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας.

Τα πιο κάτω πιστοποιητικά να προσκομιστούν με την αίτηση:
Αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως
Απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό υγείας
Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word,excel)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Αγίου Ιωάννη στην οδό Κυριάκου Μάτση 2, Άγιος Ιωάννης, 2611 Λευκωσία από 3/12/2019 ημέρα Τρίτη για εξασφάλιση της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Δευτέρα-Παρασκευή, 17:30-19:30 και για ενημέρωση όσον αφορά τα καθήκοντα, το ωράριο εργασίας και τη μισθοδοσία.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 10/12/2019.
Τηλέφωνο επικοινωνίας κατά τις απογευματινές ώρες 99759718, 22634311.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA