AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Y. Kouis QS Lysis L.L.C.: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Προσόντα
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Excel, Word)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Άριστη γνώση και σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Πολύ καλή γνώση Γραμματειακών Καθηκόντων
 • Βασικές γνώσεις λογιστηρίου
 • Ομαδικότητα και επαγγελματισμός

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση αλληλογραφίας, email και τηλεφώνου
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Οργάνωση γραφείου
 • Ετοιμασία επιστολών και άλλων εγγράφων
 • Διαχείριση ραντεβού

Απολαβές αναλόγως προσόντων.

Παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω email: y.kouis@ykouisqslysis.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA