AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου: Θέση εργασίας

Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου: Θέση εργασίας – Λάρνακα

Ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου ζητά να εργοδοτήσει για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Απασχόλησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων με Αυτισμό στην Επαρχία Λάρνακας, Εκπαιδευτή / Εκπαιδεύτρια για Πλήρη Απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Αναγνωρισμένο δίπλωμα ή Πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστον φοίτησης στην Κοινωνική Εργασία ή στην Κοινωνιολογία ή στην Ψυχολογία ή άλλο συναφή πτυχίο.
  • Ικανότητα επικοινωνίας, ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία.
  • Πείρα ή κατάρτιση ανάλογη με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή πρόσθετος πανεπιστημιακός τίτλος σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τον Αυτισμό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο email: info@autismsociety.org.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Τελευταία ημέρα υποβολής βιογραφικών μέχρι 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA