AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου: Θέση Εργασίας

Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου: Ζητείται Μαγείρισσα/ Καθαρίστρια – Λάρνακα

Ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου ζητά να εργοδοτήσει για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Απασχόλησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων με Αυτισμό στην Επαρχία Λάρνακας, Μαγείρισσα-Καθαρίστρια για

Πλήρη Απασχόληση.

Μισθός αναλόγως προσόντων. επιπρόσθετο προσόν.

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο email: info@autismsociety.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Τελευταία ημέρα υποβολής βιογραφικών μέχρι 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA