Τα Σουβλάκια Σωφρόνης στα Κάτω Πολεμίδια ζητούν έμπειρο προσωπικό.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99449877