AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αγορών

Elincou Diagnostics Ltd: Ζητείται Λειτουργός Αγορών – Λευκωσία

Η ELINCOU DIAGNOSTICS LTD, μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και διάθεσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναζητεί Λειτουργό Αγορών (purchasing officer) για να ενισχύσει την ομάδα της

Περιγραφή Θέσης:

Είναι υπεύθυνος για την παροχή υποστήριξης στο τμήμα αγορών και για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών αγορών και ορθών παραγγελιών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που του ανατίθενται με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του τμήματος και συνεπακόλουθα όλης της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint…κλπ)

Επιπρόσθετες δεξιότητες:

 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αποτελεσματικής λειτουργίας κάτω από πίεση
 • Αναλυτικές δεξιότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας
 • Αξιοπιστία
 • 1-2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε τομέα συναφή με τις δραστηριότητες της εταιρείας, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι 22/12/2019 στο hr@elincou.com.cy, σημειώνοντας στο θέμα ‘‘Λειτουργός Αγορών (Purchasing Officer) – ANERGOSJOBS.COM’’.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA